The short URL of the present article is: http://enekaseazad.ir/76077
 شهردار رشت از امکانات فرهنگی، ورزشی و تصفیه خانه بیمارستان ولیعصر (عج) نیروی دریایی گیلان بازدید کرد.

به گزارش انعکاس آزاد، در جریان این بازدید، دکتر ناصر حاج محمدی با امیر دریادار دوم شفقت رودسری دیدار و گفت و گو نمود.

شهردار رشت پس از نشست با امیر دریادار دوم شفقت رودسری از بخش های مختلف پادگان نیروی دریایی بازدید کرد و سپس بخش های مختلف بیمارستان ولیعصر(عج) نیروی دریایی را مورد بازدید قرار داد.

دکتر حاج محمدی همچنین از کارگاه ها و کلاس های آموزشی نیروی دریایی و همچنین از تصفیه خانه بیمارستان ولیعصر(عج) دیدن نمود و از نزدیک در جریان چگونگی فرآیند امحای زباله های بیمارستانی این واحد درمانی قرار گرفت.

در بخش های مختلف این بیمارستان نیز مسئولان بخش ها توضیحاتی کامل و مفصل در ارتباط با چگونگی کار و خدمات ارائه شده به مراجعه کنندگان، به سمع و نظر شهردار رشت رساندند.

پایان این برنامه بازدید که مصادف با اذان ظهر شده بود، دکتر حاج محمدی در نماز جماعت در مسجد نیروی دریایی شرکت کرد.