The short URL of the present article is: http://enekaseazad.ir/54963
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت اطلاع داد: از امروز رانندگان اتوبوس به ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کننده تجهیز شده اند تا از انتقال آلودگی های ویروسی تا حد امکان کاسته شود.

 

به گزارش انعکاس آزاد، با توجه به اینکه عده بسیاری از شهروندان از اتوبوس برای رفت و آمد خود استفاده می کنند، از آنها خواسته شده تا پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند.

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت نیز در این زمینه تاکید کرده است به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی از امروز رانندگان اتوبوس به ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کننده تجهیز شده اند تا از انتقال آلودگی های ویروسی تا حد امکان کاسته شود.

این سازمان از شهروندان فهیم رشت هم خواسته است ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی در استفاده از وسایل حمل و نقل همگانی، حتماً ماسک بزنند