The short URL of the present article is: http://enekaseazad.ir/40590
طی نشستی ویژه مدیران دانشگاه گیلان میزبان دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت بودند و در این نشست دو طرف در زمینه مسائل و مباحث مختلف شهری که دانشگاهیان و به طور ویژه دانشجویان می توانند به کمک مجموعه مدیریت شهری بیایند، بحث و تبادل نظر نمودند.

به گزارش انعکاس آزاد، دکتر ناصر حاج محمدی همچنین با ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشگاهیان گفت: از ظرفیت های علمی دانشگاهیان این دانشگاه در زمینه های مختلف مدیریت شهری استفاده خواهم کرد.

وی افزود: با توجه به حضور حدود ۱۷ هزار دانشجو در دانشگاه گیلان، تلاش خواهد شد خدمات شهری متناسب با نیاز آنها در بخش های مرتبط با ایاب و ذهاب، جمع آوری پسماند ها و … نیز ارائه شود.

در این نشست رئیس دانشگاه گیلان هم با بر شمردن توانمندی ها و ظرفیت های علمی و تخصصی مختلف، همچنین توانمندی های موجود دانشگاه در حوزه مدیریت شهرداری، از آمادگی این دانشگاه برای کمک به مجموعه شهرداری خبر داد.

دکتر احمد رضی در ادامه با بیان مشکلاتی که دانشجویان در زمینه خدمات شهری دارند، خواستار رفع این مسائل شد.

شایان گفتن است در پایان این نشست شهردار رشت از بخش های مختلف دانشگاه گیلان بازدید کرد و از نزدیک با ظرفیت های این دانشگاه بیشتر آشنا شد.