ادعای نماینده رودسر در مورد مسئله دار بودن مدرک تحصیلی بعضی از  منتخبان گیلان

ادعای نماینده رودسر در مورد مسئله دار بودن مدرک تحصیلی بعضی از منتخبان گیلان

ًسخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: به غیر از پرونده تحصیلی منتخب تفرش، مدرک تحصیلی منتخب گیلان هم شبهه دارد که از دستگاه‌های ذیربط تقاضا داریم به این امر رسیدگی کنند. ...

ادامه مطلب ...