خبرهای ویژه

» توسعه شهری » بازدید میدانی شهردار رشت از روند فعالیت تصفیه خانه شیرابه سراوان

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ - ۱۹:۲۲

 کد خبر: 2620

بازدید میدانی شهردار رشت از روند فعالیت تصفیه خانه شیرابه سراوان

بهگزارشواحدخبرمدیریتارتباطاتواموربینالمللشهرداریرشت،سیدمحمداحمدیشهرداررشتعصر امروز (سه شنبه ۱۸ آذر)ازروندفعالیت تصفیهخانهشیرابهسراوانبازدیدکرد.               

بازدید میدانی شهردار رشت از روند فعالیت تصفیه خانه شیرابه سراوان
بهگزارشواحدخبرمدیریتارتباطاتواموربینالمللشهرداریرشت،سیدمحمداحمدیشهرداررشتعصر امروز (سه شنبه ۱۸ آذر)ازروندفعالیت تصفیهخانهشیرابهسراوانبازدیدکرد.               

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.


دسته بندی : توسعه شهری
ارسال دیدگاه

تبلیغات